Usługi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
Ewidencja przychodów

  • miesięczne naliczanie podatku (PPE)
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
Ryczałt ewidencjonowany
Karta podatkowa