Nasze usługi

Nasze usługi

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ryczałtu podatkowego, kart podatkowych oraz obsługi kadrowej i płacowej.

img
Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego PIT oraz podatku od towarów i usług VAT
img
Kompleksowa obsługa zatrudnienia. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, tworzenie dokumentów stosunku pracy, regulaminów i ewidencji nieobecności pracowników.